Na našoj stranici koristimo digitalne kolačiće (cookies). Korišćenjem naše stranice, slažeš se da se neki kolačići preuzimaju od strane tvog pretraživača.

Menu

 
Reels Image

Opšti uslovi poslovanja

Opšti Uslovi Poslovanja
 
 

Opšti uslovi poslovanja se odnose na poslovno-pravni odnos između kupca i firme BELA DUGA D.O.O. Zaječar, Ljube Nešića bb, TPC Kraljevica, lokal 22, 19000 Zaječar, MB: 21278327, PIB: 109976265.

Zakonski zastupnik firme je, osoba na funkciji direktora firme, Goran Dimitrijević.

Moguće je stupiti u kontakt sa firmom pute emaila na info@artmie.rs, ili putem telefona pozivom na broj 019 228 400, radnim danima od 8:30 -15:30h.

Firma je registrovana u Agenciji za Privredne Registre, filijala Zaječar, broj predmeta БД 27805/2017.

Firma BELA DUGA DOO je registrovana u sistemu PDV-a od 13.02.2018. godine, potvrdom o izvršenom evidentiranju za PDV broj РЕГПДВ-449402.

Nadzorni organ: Poreska uprava filijala Zaječar, Dragoslava Srejovića 4, Zaječar, nadležna za Zaječarski upravni okrug.

Porudžbina

1. Kupac naručuje robu prodavca putem sistema trgovanja na www.artmie.rs u pisanoj formi putem elektronske prodavnice ili putem elektronske pošte ili telefona. Ovako napravljena porudžbina smatra se obavezujućim i prihvata se prihvaćen kupo-prodajni ugovor na daljinu.

2. Za svaku porudžbinu kupac mora navesti ime i prezime, poštanski borj, adresu, broj telefona, e-mail (pravno lice i preduzetnik takođe moraju napisati svoj MB i PIB, kao i adresu za fakturisanje), naziv robe i broj komada, način prevoz i način plaćanja. Porudžbina napravljena putem e-prodavnice automatski ispunjava ove uslove.

3. Prikupljeni lični podaci će se koristi, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, samo u kontekstu poslovnog odnosa između prodavca i potrošača i neće biti dostavljen trećoj strani (sa izuzetkom lica koje organizuje transport robe itd.).

4. Nakon kreiranja porudžbine, ova porudžbina će biti registrovana u sistemu prodavca, a istovremeno će se uspostaviti poslovni odnos između prodavca i potrošača. U roku od 24 sata (radnim danima) prodavac će kontaktirati kupca putem e-pošte i potvrditi registraciju porudžbine. Od ovog datuma porudžbina je obavezujuća za kupca.

5. Potrošač ima pravo da besplatno otkaže porudžbinu, u roku od 24 sata od prijema e-pošte o prijemu porudžbine od strane prodavca. Porudžbina se može otkazati isključivo pisanim putem, isključivo putem e-pošte. Prodavac će takođe obavestiti kupca o potvrdi otkazivanja isključivo pisanim putem. Pisana forma je potrebna kao dokaz za prodavca i prestanka obrade porudžbine.

Rok isporuke

1. Rok isporuke je različit za različite vrste proizvoda. Standardno vreme isporuke je po pravilu 3 do 5 radnih dana od prijema uplate na račun prodavca (plaćanje unapred) ili od datuma registracije porudžbine pri načinu plaćanja prilikom isporuke.

2. U izuzetnim slučajevima, kada određene vrste robe nisu na zalihama i nisu dostupne od proizvođača i dobravljača, rok isporuke može biti duži. Rok isporuke može se produžiti čak i u slučaju nepredviđenih situacija, poput gubitka ili oštećenja pošiljke od strane dostavljača, loših vremenskih uslova, skrivenih nedostataka pronađenih samo prilikom pakovanja pošiljke itd.

3. Rok isporuke je obično 3 do 5 radnih dana u zavisnosti od izabranog načina dostave. Vreme isporuke je u realnom vremenu postavljeno za svaki proizvod. Prilikom naručivanja različitih vrsta proizvoda, rok isporuke kompletne porudbžine biće jednak najdužem roku isporuke naručenih proizvod.

Cena, uslovi plaćanja i poštarina

1. Cena proizvoda određena je cenovnikom prodavca. Cene navedene u cenovniku mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja. Prodavac zadržava pravo promene cena u ako dođe do promena cena kod proizvođača, dobavljača itd. Važeća cena proizvoda će uvek biti objavljena prilikom potvrđivanja porudžbine.

2. Potrošač plaća pouzećem ili uplatom na račun prodavca. Kupac će fakturu primiti tek nakon uplate.

3. Kupac se obavezuje da će u roku od 7 dana u celosti platiti ukupnu vrednost robe u skladu sa uslovima plaćanja važećim na dan registracije porudžbine. U suprotnom, porudžbina će biti otkazana.

4. Način dostave bira sam kupac pri kreiranju porudžbine u e-shopu ili na neki drugi način komunikacije. Potrošač može izabrati način transporta, i to:
a) kurirskom službom (špediterska služba)
b) lično preuzimanje (na poseban zahtev kupca)

5. Iznos troškova dostave će uvek biti jasno istaknut prilikom naručivanja robe i kupać je obavešten prilikom potvrde porudžbine. U slučaju posrednog naručivanja, prodavac će preporučiti kupcu jeftiniju opciju transporta.

Aktuelne informacije o cenama dostave i načinima plaćanja možete pronaći >OVDE<.

Preuzimanje robe

1. Kupac se obavezuje da će preuzeti robu na adresi navedenoj u porudžbini. U slučaju ponovnog slanja pošiljke zbog neprihvatanja, kupac snosi troškove slanja.

2. Prilikom preuzimanja proizvoda potrošač je dužan da proveri fizičku neoštećenost kompletnost pošiljke. Ako je pošiljka vidljivo oštećena i uništena, potrošač je dužan da se odmah obrati prodavcu bez preuzimanja pošiljke i sa kurirom napiše zapisnik o oštećenju pošiljke. U ovakvim slučevima, bilo kakva naknadna reklamacija sa zahtevima za količinu i fizičko oštećenje proizvoda neće biti prihvaćeni.

3. Kupac stiče vlasništvo nad proizvodima samo plaćanjem pune cene i drugih novčanih iznosa ugovorenih kupoprodajnim ugovorom na daljinu. Do prenosa vlasništva sa prodavca na kupca koji drži proizvod, kupac ima sve obaveze čuvara i dužan je bezbedno skladištiti proizvode i usluge o svom trošku i označiti ih tako da se mogu identifikovati kao prodavčevi proizvod u svim okolnostima.

4. Prodavac ima pravo da zahtevata ispunjenje obaveza, posebno plaćanje cene proizvoda i usluga, bez obzira na to što vlasništvo nad proizvodom i uslugom još nije prešlo na kupca.

5. Rizik od oštećenja proizvoda prelazi na kupca u trenutku prijema od strane kupca ili njegovog punomoćnika.

Odustanak od ugovora

1. Kupac ima pravo, po Zakonu o zaštiti potrošača, da odustane od ugovora bez navođenja razloga u roku od 14 radnih dana od dana preuzimanja robe ili od zaključivanja ugovora o pružanju usluga, ako je prodavac na vreme i uredno ispunio obavezu informisanja prema gore navedenom Zakonu. Kupac mora pismeno da obavestiti prodavca o odustajanju od ugovora putem e-pošte ili pisma.

2. Odustanak od ugovora mora se izvršiti u pisanoj formi koristeći obrazac za odustajanje, koji se nalazi >OVDE<.

3. Nakon obrade obrasca za odustajanje od ugovora, prodavac kontaktira kupca o uslovima vraćanja robe, kao i uslovima za povraćaj uplate za robu i poštarinu koju je kupac platio prilikom kupovine robe.

4. Kupac ne može odustati od ugovora o kupoprodaji na daljinu, posebno u slučaju ugovora čiji je predmet prodaja proizvoda napravljenog prema posebnim zahtevima kupca ili proizvoda koji je posebno dizajniran za jednog kupca, ili proizvoda koji zbog svojih svojstava ne može se vratiti.

5. Prodavac zadržava pravo da otkaže porudžbinu (odustane od ugovora) ili njen deo ako:
a) proizvod nije proizveden ili je prestao sa proizvodnjom, ili je došlo do nepredviđene promene u dostupnosti proizvoda,
b) cena proizvoda kod dobavljača se promenila,
c) cena izdatog proizvoda nije tačna, tj. ako se tokom fakturisanja utvrde odstupanja u vezi sa cenom proizvoda.

Vraćanje robe u roku od 30 dana

1. Kupac ima mogućnost da vrati kupljenu robu bez navođenja razloga u roku od 30 dana od dana prijema robe. Povrat robe mora se izvršiti u pisanom obliku koristeći obrazac za obradu vraćene robe, koji se može naći ovde >OVDE<.

2. Roba se mora poslati na adresu prodavca (BELA DUGA DOO, Splitksa 4, 17501 Vranje) u roku od 30 dana o trošku i na odgovornost kupca. Troškove dostave za zamenu proizvoda na adresu prodavca snosi kupac, uključujući i trošak slanja nove robe.

3. Proizvod ne sme biti oštećen, korišćen, mora biti u originalnom pakovanju i zajedno sa proizvodom kupac mora predati svu dokumentaciju koja se odnosi na predmetni proizvod (garantni list, dokaz o nabavci itd.), koju je primio u vreme kupovine.

4. Proizvod se ne može vratiti sa plaćanjem pouzećem. Ovako poslat proizvod se neće prihvatiti i biće vraćen pošiljaocu.

5. U skladu sa gore navedenim obavezama kupca, prodavac će preuzeti robu i u roku od 15 dana od datuma raskidanja ugovora. Cena plaćena za proizvod ili akontacija koju je kupac platio za proizvod biće vratićena kupcu putem bankovnog transfera na bankovni račun kupca.

6. Kupac ne može vratiti robu, posebno u slučaju robe koja je proizvedena u skladu sa posebnim zahtevima kupca ili proizvoda namenjenog samo jednom kupcu, ili proizvoda koji se zbog svojih karakteristika ne može vratiti.

Politika reklamacija

1. Uopšteno, osim ako nije drugačije navedeno u odredbama i uslovima, garantni rok za izvršenje potrošačkih ugovora je određeno na najmanje 24 meseca.

2. Reklamacija je moguća samo za proizvod koji je kupljen i plaćen kod prodavca. Prilikom podnošenja reklamacije kupac je dužan prodavcu isporučiti predmetni proizvod čist, mehanički neoštećen, u originalnom pakovanju, uključujući priručnike, garantni list, račun ili drugi dokaz o plaćanju proizvoda. Reklamacije se moraju pismeno prijaviti putem obrasca za obradu vraćene robe, koji ćete pronaći >OVDE<. Prilikom reklamacije potrošač mora da sledi uputstva prodavca.

3. Kako bi se ubrzao proces reklamacije, kupac može poslati fotografiju oštećene robe na imejl prodavca help@artmie.rs. Fotografiju treba napraviti tako da navodni nedostatak bude što je moguće vidljiviji.

4. Garancija ne važi ako je greška prouzrokovana mehaničkim oštećenjem proizvoda, upotrebom proizvoda u neprikladnim uslovima, neprofesionalnom popravkom ili zamenom dela proizvoda, nepoštovanjem odgovarajućih standarda od strane kupca ili osobe koja je izvršila popravku ili zamenjene delove proizvoda, ili ako je došlo do izmene na proizvodu od strane osobe koja nije ovlašćeno lice. Greške izazvane prirodnim katastrofama, lošim uslovima skladištenja i pogrešnim rukovanjem takođe su isključene iz garancije.

5. Ako je kupac primio proizvod koji nije naručio, osnova za reklamaciju će biti fotografija celog isporučenog proizvoda i njegov kod, koji je navedena na pakovanju proizvoda. Fotografiju treba poslati na help@artmie.rs

6. Ako je kupac preuzeo proizvod koji je vidno oštećen, tj. kutija u kojoj je proizvod dostavljen je takođe oštećena, reklamacije se neće biti prihvaćena.

7. Potrošač ima pravo da se obrati prodavcu radi obeštećenja ako nije zadovoljan načinom na koji je prodavac postupio po reklamaciji ili ako veruje da je prodavac povredio njegova prava. Ako prodavac negativno odgovori na zahtev potrošača ili uopšte ne odgovori u roku od 30 dana od datuma slanja reklamacije, potrošač ima pravo da se prijavi za alternativno rešavanje spora (ARS). Osim ARS-a, potrošač ima pravo da se obrati nadležnom opštem ili arbitražnom sudu.

8. Organ alternativnog rešavanja sporova je Tržišna inspekcija Republike Srbije, koju takođe možete kontaktirati >OVDE<.

Mogućnosti vansudskog rešavanja sporova

Ukoliko reklamacija potrošača bude odbijena, potrošač ima mogućnost da u roku od godinu dana od izjavljivanja reklamacije pokrene vansudski postupak rešavanja potrošačkog spora pred nadležnim telom, imenovanim od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Potrošač se obraća na adresu Informatičke platforme za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova https://vansudsko.mtt.gov.rs/ nakon čega se predlog za pokretanje vansudskog postupka dostavlja trgovcu, koji ima 15 dana da se izjasni da li priznaje ili osporava predlog potrošača. Na osnovu čl. 151. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača, trgovac je obavezan da učestvuje u vansudskom rešavanju potrošačkog spora.

Nesaobraznost robe

Zakon o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021, član 52.)

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Teret dokazivanja da nije postojala nesaobraznost snosi prodavac.

Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kome prodavac odgovara za nesaobraznost, koji ne može biti kraći od jedne godine.

Rokovi propisani u st. 1-3. ovog člana ne teku u periodu koji prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

Poklon vaučer

1. Poklon vaučer u iznosu navedenom na prednjoj strani vaučera može se koristiti samo pri kupovini proizvoda u internet prodavnici www.artmie.rs.

2. Nakon kupovine, poklon vaučer će biti poslat na adresu koju je naveo kupac.

3. Poklon vaučer se ne može koristiti više puta.

4. Poklon vaučer važi godinu dana od dana kupovine. Moguće je pismeno zahtevati produženje vaučera mesec dana pre isteka roka (mogućnost produženja je najviše 1 mesec).

5. Poklon vaučer je po tipu vlasništva prenosiv. Njegova upotreba nije povezana sa osobom koja je kupila poklon vaučer.

6. Poklon vaučer ne može se koristiti za plaćanje navedenog iznosa vaučera u gotovini.

7. Ukoliko je ukupna vrednost porudbžine niža od vrednosti vaučera, razlika koja bi nastala neće biti nadoknađena.

8. Ukoliko postoji razlika tako da je vrednost vaučera niža od vrednosti kupljenog proizvoda, potrebno je uplatiti ovu razliku, ili uplatom unapred na račun, ili će razlika biti plaćena pri isporuci u gotovini.

9. Nakon što primi poklon vaučer, kupac preuzima odgovornost za njegovo stanje i upotrebu. Poklon vaučer se može vratiti u roku od 7 dana od dana prijema od strane kupca.

Korišćenje popusta u promotivnim akcijama

1. Nije moguće kombinovati i ponovo koristiti kupone za popuste, promocije i prava na poklone za porudžbine od istog kupca tokom trajanja jedne promocije.

Zaštita ličnih podataka

1. Prodavac ima obavezu da kupcu pruži informacije, prema Zakonu o zaštiti ličnih podataka, u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opšta uredba o zaštiti podataka - GDPR) u svrhu ispunjenja kupoprodajnog ugovora. Za potrebe pregovaranja o ovom ugovoru i za ispunjenje javno-pravnih obaveza prodavca, prodavac će postupati u skladu sa posebnim dokumentom "Politika privatnosti".

2. Prodavac obrađuje lične podatke o licima u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, sa izmenama i dopunama.

Registracija korisnika na web-stranici

1. Svaki posetilac ima mogućnost da se registruje kao poznati korisnik, klikom na dugme “Registruj se”, nakon čega ga sitem vodi na stranicu gde se upisuju lični podaci i eventualni podaci firme. Osim fizičkih lica koji se samoinicijativno mogu registrovati, svi posetioci koji žele da ostvare veleprodajnu saradnju su usmereni od strane korisničkog servisa na registraciju na web stranici kako bi se osigurala konzistentnost podataka pravnog lica kao i dala mogućnost za kontrolu istih.

2. Za svaku registraciju novi korisnik mora navesti kontakt podatke kao što su, ime i prezime, broj telefona, e-mail, kao i podatke za dostavu kao što su adresa, poštanski broj i mesto. U slučaju registracije korisnika kao pravnog lica potrebno je navesti naziv firme, adresu firme, poštanski broj i mesto, kao i MB i PIB firme. Svaki novi korisnik može napisati komentar po želji ukoliko smatra za potrebno. Pred sam završetak registracije, novi korisnik se mora složiti sa Politikom privatnosti, koju može da pročita klikom na linkovan tekst.

3. Prikupljeni lični podaci će se koristi, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, samo u kontekstu poslovnog odnosa između prodavca i potrošača i neće biti dostavljen trećoj strani. U slučaju podataka registrovanih korisnika, oni se ni u kom slučaju ne prosleđuju bilo kojoj trećoj strani iz bilo kog razloga, već svi služe isključivo za ostvarenje kupo-prodajnog odnosa.

Slanje poslovnih ponuda i čuvanje cookies

1. Kupac pristaje na slanje informacija u vezi sa robom, uslugama ili poslovanjem prodavca putem elektronske pošte kupca i dalje pristaje na slanje komercijalnih obaveštenja od strane prodavca na elektronsku poštu kupca. Svoju obaveza informisanja prema kupcu u skladu sa GDPR odredbama koja se odnosi na obradu ličnih podataka kupca u svrhu slanja komercijalnih obaveštenja, prodavac vrši putem posebnog dokumenta.

2. Kupac pristaje sa postavljanjem tzv kolačića (Cookies) na njegovom računaru. U slučaju da je moguće izvršiti kupovinu u internet prodavnici, bez postavljanja tzv. kolačića (Cookies) na računaru kupca, kupac u svakom trenutku može opozvati saglasnost u svakom trenutku.

Završne odredbe

1. U zavisnosti od prirode naručenih proizvoda, prodavac ima pravo da pozove kupca na lični pregled i lično preuzimanje proizvoda (odnosi se uglavnom na finansijski zahtevniji proizvod, ili zahtevniji u pogledu zapremine ili težine). U tim slučajevima kupac će biti kontaktiran i sa njim će se dogovoriti dalji postupak. Ako je kupac već platio kupovnu cenu, ovaj iznos će mu se vratiti, osim ako se drugačije ne dogovore.

2. Prodavac zadržava pravo da promeni cene. Kada se cena promeni, prodavac kontaktira kupca. Kupac ima pravo da otkaže porudžbinu po tako prilagođenim cenama.

3. Kupac se mora saglasiti, da je pre završetka ili registracije porudžbine pročitao ove opšte uslove i postupak reklamacije i da se slaže sa njima.

4. Bez obzira na bilo koju drugu odredbu ugovora, prodavac neće biti odgovoran za kupčev izgubljenu dobit, propuštene mogućnosti ili bilo koje druge posredne ili posledične gubitke usled nemara, kršenja ugovora ili na neki drugi način.

Kako se koriste uljane boje?

22.05.2024

Uljane boje su jedne od najkorišćenih boja kada je u pitanju slikanje, naročito slikanje na platnu. Jedna...

Ura za školu! Alati za male i velike

21.07.2023

Raspust se polako bliži kraju i vi, kao roditelj, sigurno već razmišljate o tome šta će vašem malom...

8 načina da koristite vashi traku | ARTMIE

20.07.2023

Vashi trake postale su nezamenljiva pomoć u kreativnom stvaralaštvu od dolaska na tržište umetnosti....

Napravite sami - voštane salvete za hranu

19.07.2023

Voštane salvete nisu samo mirisne, već su i praktičan alat koji svako domaćinstvo može u potpunosti...

Created by the system www.fast-webshop.com

OGVlMGI
Популарни производи
У глобалу: 0
Све у корпу
Priuštite sebi kreativno iznenađenje
{IMAGE}
{NAME}
Na lageru Broj: {NUMBER} Cena: {PRICE} RSD
-
1
+
Dodaj u korpu
{SECOND_IMAGE}
{SECOND_NAME}
Na lageru Broj: {SECOND_NUMBER} Cena: {SECOND_PRICE} RSD
-
1
+
Dodaj u korpu